Veggisbloggen

Veggisbloggen

***

Mange skulle ønske dei spiste mindre kjøtt. Andre har lyst til å slutte heilt. Denne veggisbloggen er meint som inspirasjon til deg som lurer på korleis ein kan lage smakfulle og mettande rettar av grønsaker, linser, nøtter, ris, pasta, bønner. Kort sagt all mat som ikkje inneheld noko som tidlegare har breka, rauta, kykkelikya eller grynta. Selamat makan!

Veggisbloggen er medlem av Matbloggsentralen

Du finn også Veggisbloggen på Twitter, Bloglovin og Facebook

Har du spørsmål eller innspel, send e-post til veggisbloggen@gmail.com
Har du lyst til å kjøpe kokeboka "Matmisjonen - ekte mat fra ti bloggere" som Veggisbloggen er med i? Klikk her

Legg ned pelsnæringa!

bloggbloggPosted by Mari-Louise Uldbæk Stephan 05 Nov, 2012 19:30

Foto: Nettverk for dyrs frihet

I desember 2002 gjekk eit samla Storting inn for at pelsdyrnæringa skulle få ein frist på ti år til å rydde opp. Klarte de ikkje det, måtte næringa avviklast. No nærmar det seg snart denne tiårsdagen. Og kva har skjedd? Dessverre sørgeleg lite.

For eit par veker sidan viste NRK videoar av vanskjøtte dyr på pelsdyrfarmar rundt om i landet. Dokumentasjonen blei henta inn av Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs rettigheter, som i sommar reiste rundt på 24 norske pelsdyrfarmar. Igjen kom det fram at dyr har ubehandla sår, mistar delar av føter og skadar kvarandre i dei små bura. Og igjen kom det bortforklaringar frå næringa om at det berre er snakk om nokre uheldige enkelthendingar, at næringa har skjerpa seg, og at regelverket er stramma inn.

Dei har rett i ein ting, nemleg at regelverket er skjerpa. I fjor vinter blei det innført reglar som gjer at bønder som står bak lovbrot kan nektast pelsdyrhald. Men som NRK har påpeikt, har ikkje Mattilsynet brukt denne bestemmelsen. Då hjelper det lite med eit strengt lovverk.

Stadig flere parti i Noreg går inn for å avvikle pelsdyrnæringa. Politikarame innser at dagens situasjon ikkje er holdbar og at avvikling er den einaste fornuftige løysinga. Det er berre Senterpartiet som verkelig står i bresjen for at denne distriktsnæringa må oppretthaldast.

Med alle avsløringane som har kome, verkar forsvaret av pelsdyrnæringa som ein krampaktig kamp armert med dårlege argument. I Dagsnytt Atten fekk senterparti-mann og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum spørsmål om kvifor det var så viktig å oppretthalde denne næringa. Svaret var først at «dette er en næring med lange tradisjoner». Deretter påpeikte han at Skandinavias pelsoppdrett er mykje betre enn i andre delar av verda. Dette er ikkje gode argument for å oppretthalde ei næring som held rovdyr i bur under lite tilfredstillande forhold.

Statsstøtta til pelsdyrnæringa er i 2012 på 44 millionar kroner. Norsk pelsdyrnæring omfattar cirka 300 pelsfarmar og dei fleste oppdrettarane har det som biinntekt. Bruk heller desse midlane til å skape andre, meir fremtidsretta arbeidsplassar i distriktet som Noreg kan vere stolte av.

10. november vert det arrangert fakkeltog mot pels i både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Ålesund, Bodø og Tromsø. Sjekk ut Facebook-sida for meir info.

Ønskjer du meir info om pelsnæringa i Noreg? Her er linkar til meir info:

Dyrevernalliansen

Dyrebeskyttelsen

NOAH

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.